Elektrospořebiče – častý zdroj požárů

13.03.2013 19:08

 

 Elektrospořebiče – častý zdroj požárů

   Bez elektrospotřebičů  si již nedokážeme život představit. Jakýkoliv elektrický spotřebič připojený na rozvod elektrické energie však může způsobit devastující požár, a to i ten, který s námi „žije“ již spoustu let. Požár již měl na svědomí nejeden televizor, audiosouprava, pračka, lednička, lampička, žehlička, rychlovarná konvice, počítač, kulma, fén… Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek.

 

 

Jak bezpečně používat elektrické přístroje:

- Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „CE“.
- Je nezbytné si pečlivě přečíst návod k obsluze každého elektrospotřebiče. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle tohoto návodu.
- Používejte pouze nepoškozené spotřebiče a pouze k těm účelům, pro které jsou tyto spotřebiče určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
- Nepřetěžujte el. zásuvky nezapojujte do prodlužovacích elektrických kabelů další prodlužovačky. Mnoho zapojených přístrojů může zásuvku přetížit.
- Elektrické tepelné spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu. To platí zvláště pro vařiče, trouby, konvice, žehličky, tavné pistole, kulmy apod.
- Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou. Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto přístroje pravidelně čistěte.
- Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav, např. jestli není prodřený elektrický kabel, dobře se chladí a nepřepalují se součástky apod.
- Pokud to vyžaduje návod k přístroji, provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na delší období.
- Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče nejen vypínačem, ale i vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.
- Mimořádné i běžné opravy a údržbu poškozené elektroinstalace a elektrospotřebičů svěřte jen ověřené odborné servisní firmě.
- Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.
- Připravujete-li potraviny v troubě nebo na vařiči, věnujte pečení trvalou pozornost. Nepoužívejte alkohol, nesedejte do křesla a nesledujte televizi, neulehejte na pohovku.
- Teplo z tepelného spotřebiče musí sálat do volného prostoru. Nedopusťte možnost změny původní polohy například neopatrnou chůzí či hrou domácích zvířat.
- Ve směru sálání tepelných spotřebičů nesmí být žádný hořlavý materiál, který by se mohl ohřát na více jak 80oC. Opouštíte-li byt, tyto spotřebiče vždy vypněte.
- Žehličku vždy odkládejte na nehořlavé místo a to vždy ve stabilní bezpečné poloze. Musíte-li, byť na chviličku odejít, spotřebič vypněte.
- Žárovka lampičky se nesmí nedostat do styku s hořlavou látkou. Hořlavý materiál, který není v dostatečné vzdálenosti, může žárovka zapálit.
- Svítidlo s nekrytou žárovkou nesmí být nad hořlavým materiálem. V případě prasknutí baňky žárovky může žhavé vlákno žárovky snadno vznětlivý hořlavý materiál zapálit.
- Začíná-li zářivka problikávat, zářivku neprodleně vyměňte. Příčinou může být vadný kondenzátor, který může začít hořet a zapálit světelné těleso.
- Pokud používáte zásuvku pro více spotřebičů, dbejte na přehlednost, aby se nestalo, že omylem do zásuvky zapnete jiný spotřebič, než který „hlídáte“.
- Nezakrývejte větrací otvory TV, rádií a podobných spotřebičů různými dekorativními látkami, ubrusy apod., aby nedošlo k přehřátí a následně k požáru.
- Opouštíte-li na delší dobu byt, snažte se všechny spotřebiče vypnout, nejlépe hlavním vypínačem. Nemáte-li po opuštění bytu úplnou jistotu, vždy je lepší se vrátit.

 

 

 

 

(zdroj: Hasičské noviny 01/2013)

Jak bezpečně používat elektrické přístroje: