Likvidace Hmyzu

Likvidace Hmyzu

Likvidace Hmyzu

24.7.2011 Likvidace Hmyzu

 

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Likvidace hmyzu

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Dělnická č.p. 261

Objekt : Rodinné domky určené výhradně k bydlení / chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel : Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

IBC Ostrava vyslalo jednotku k likvidaci bodavého hmyzu. Příjezdem na místo a po provedeném průzkumu, bylo zjištěno že se jedná o vosí hnízdo pod přístřeškem schodiště v zateplení. Hnízdo likvidováno chemickým postřikem. Majitel odmítl rozebrání obložení a tím účinného zahubení hmyzu.