Likvidace sršního hnízda

Likvidace sršního hnízda

Likvidace sršního hnízda

17.7.2011 Likvidace Hmyzu

 

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Likvidace hmyzu

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. Myslivecká č.p. 626

Objekt : Rodinné domky určené výhradně k bydlení / chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel : Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Likvidaci bodavého hmyzu hlásilo IBC Ostrava. Příjezdem a průzkumem na místě jednotka SDH Skřečoň zjistila sršní hnízdo, pod střechou rodinného domku. Hnízdo likvidováno chemickým postřikem.