Monitorování vodních toků

Monitorování vodních toků

Monitorování vodních toků

30.6.2011 Ostatní pomoc

 

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc - Monitoring

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1. Máje č.p. 327

Objekt : řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, studny

Majitel : Město Bohumín

Uživatel : Město Bohumín

Specifikace zásahu : monitorování vodních toků

Počet osob JSDH : 8

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Jiné

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Jednotka prováděla monitoring vodních toků ve Skřečoni a Nové Vsi. Dále čistila česle na Skřečoňským potoku.