Nebezpečné stavy

Nebezpečné stavy

Nebezpečné stavy

3.7.2011 Technická pomoc

 

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                ul. 1. Máje č.p. 327

Objekt : řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, studny

Majitel : Město Bohumín

Uživatel : Občané

Specifikace zásahu : Čištění roštu potoka

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Jiné

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Jednotka prováděla čištění česlí na Skřečoňským potoku.