Likvidace hmyzu

Likvidace hmyzu

Likvidace hmyzu

25.6.2011 Likvidace hmyzu

 

Složka IZS : JPO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Technická pomoc

Vyhlášen st.poplachu : 1 – l. stupeň poplachu

Adresa místo události :     okr. Karviná

                                 Bohumín Skřečoň

                                 ul. Uvozní 91

Objekt : Rodinné domky určené výhradně k bydlení / chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely

Majitel : Soukromá osoba

Uživatel : Soukromá osoba

Specifikace zásahu : Likvidace hmyzu

Počet osob JSDH : 4

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu

Spolupráce složek IZS : žádná

Popis zásahu :

Jednotka provedla likvidaci bodavého hmyzu postřikem. Hnízdo se nacházelo v dutině zdiva. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu