Taktické cvičení

Taktické cvičení

Taktické cvičení

29.6.2011 Požár

 

Složka IZS : HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO : Bohumín - Skřečoň

Zatřid. Zás. dle OPIS : Cvičení

Vyhlášen st.poplachu :

Adresa místo události : okr. Karviná

                                Bohumín Skřečoň

                                U Hřiště

Objekt : opuštěné budovy a objekty určené k demolici

Majitel :

Uživatel :

Specifikace zásahu : Taktické cvičení – požár RD, osoby uvnitř

Počet osob JSDH : 5

Počet techniky : 1

Činnosti jednotky PO : Průzkum, Jiné

Spolupráce složek IZS :

Popis zásahu :

Jednalo se o taktické cvičení, jednotka se řídila pokyny VZ HZS Bohumín. Vytvořila podmínky pro odběr vody (kyvadlová doprava) instalováním hydrantu a plnící hadice